ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณกรรณิกา
ผู้เทศนา : อ.นิกร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณสมสิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณทวี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
คุณโจวหลงเหอ คุณเฉินเฉาจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณสุมล/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *