ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณสุขุม/คุณภีรพรรณ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณสุขุม/คุณภีรพรรณ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณิชา/คุณจางฟ่งฉิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหยางเอินซิ่น
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
คุณโจวหลงเหอ คุณเฉินเฉาจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณชนมน/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *