ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2013

ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำเพลงสั้น : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา : อ.ไพรสนธิ์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณขวัญเนตร/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
คุณโจวหลงเหอ คุณเฉินเฉาจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :
คุณวรรณิษา/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *