ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : อรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอรวรรณ/คุณจ้าวฟ่งฉิน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
คุณโจวหลงเหอ คุณเฉินเฉาจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณณิชา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *