ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนงค์ลักษณ์/คุณมุกดา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณศิริพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสยุมพร
คุณหลี่ชิวลี่ คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณรพีพรรณ/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *