ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2013

ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำเพลงสั้น : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา/คุณหลี่ชิงชิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสยุมพร
คุณหลี่ชิวลี่ คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณสุมล/คุณขวัญเนตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *