ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา (ลูกปลา)
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :
คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *