ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงรัตน์/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอรวรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณจ้าวเวยฟง
คุณเหอจื่อหวาย คุณหลี่เหวินกวาง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *