ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณกรรณิกา
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณวันดี/คุณฉุงลี่หวา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง
คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณหลี่ชิงชิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณณิชา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :
คุณเทียนชัย คุณอรวรรณ คุณสิริ คุณวิทย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณจำเริญ/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *