ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฉวีวรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณจ้าวจงห้าว
คุณโจวหลงเหอ คุณหยางหงจี
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณหลี่ชิวลี่
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :
คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณวิทย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณพรพรรณา/คุณวรรณิษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *