ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฉวีวรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสยุมพร
คุณหลี่ชิวลี่ คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณจินตนาภรณ์ คุณวิทย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *