ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา แสนไชย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณขวัญเนตร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณจำเริญ/คุณสุมล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *