หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2013

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. เป้าหมายของคริสตจักรในปี 2013 “รักและรับใช้” จะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของสมาชิก ผ่านการนมัสการ สามัคคีธรรม เฝ้าเดี่ยว อ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน ประกาศ และการมีส่วนร่วมในงานรับใช้ต่างๆ ในคริสตจักร
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) โปรดอธิษฐานเผื่อความปลอดภัยของคนงานในการรื้อถอน และเสร็จตามเวลาที่กำหนด เพื่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะเข้าดำเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง
  3. คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับแนวทางต่างๆ ที่จะดำเนินการต่อไป รวมทั้งเงินถวายที่มีเข้ามาแล้ว 47,007,041.26 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
    และเพียงพอภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2014
  4. ค่ายคริสตจักร “รักต้องรับใช้” วันที่ 10-12 ส.ค. 2013 ที่สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์พัทยา ขอบคุณพระเจ้าที่มีสมาชิกเจ้าเข้าร่วมทั้งหมด 131 คน  โปรดอธิษฐานเผื่อ อ.ล่ายเถิงเซิน (วิทยากร) และทีมล่ามแปล (อ.เหอจื้อผิง คุณกรรณิกา คุณสุขุม คุณจินตนาภรณ์ คุณโอปอล์ คุณวรีรัตน์ คุณหลี่ชิวลี่) อ.นนท์ชัย (วิทยากร Workshop) คุณวิทย์ (ประธานค่าย) และกรรมการ สมาชิกที่ไปร่วมค่าย บรรยากาศของค่าย รายการต่างๆ และความปลอดภัยในการเดินทาง
  5. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่น้อง – อ.แซมมิว ลี คุณจางเจียยุ่น คุณสมร คุณหวางจิ้ง (การพักฟื้นหลังผ่าตัด) คุณอรวรรณ (การรักษาตัวที่ไต้หวัน) คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา (การทำเคมีบำบัด) คุณพ่อคุณดิเรก (รักษาตัวที่โรงพยาบาล) คุณยินดี (กระดูกก้นกบหัก) คุณวีระชัย (การทำกายภาพบำบัด) คุณสลินทิพย์ (ตั้งครรภ์) และสุขภาพของผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *