ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์/คุณหลี่ชิวลี่
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
คุณเฉินเฉาจิ้น คุณโจวหลงเหอ
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณหลี่ชิวลี่
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณสุมล/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *