ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณกรรณิกา
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณศิริพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวลีพรรณ
คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณหลี่ชิวลี่
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณณิชา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณวิทย์ คุณอภิทาน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณสุมล/คุณดิเรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *