ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2013 (คริสตจักรไม้กางเขน)

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา : อ.เดวิด จอห์นสัน/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณจ้าวเว่ยฟง
คุณโจวหลงเหอ คุณหยางเหวินกวาง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณคังเหม่ยหลาน
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณหลี่ชิวลี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *