ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจินตนาภรณ์/คุณเจินเข่อเหริน
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอรวรรณ/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณณิชา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณฉุงลี่หวา
คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหวางจิ้ง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณหลี่ชิวลี่
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณวิทย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *