รายการสัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2013

 นมัสการรวม (งดรวีวารศึกษา)

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 11 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่
ประชุมสมาชิก เวลา 11.50 น. (รับรองงบประมาณปี 2014) ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *