ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2013 (ลุมพินีทาวเวอร์)

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2013 (ลุมพินีทาวเวอร์)

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณภัทรพร/คุณอุรัชนี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณดิเรก/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *