ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอรวรรณ/คุณวรทัย
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณณัฐฐิติชญา/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *