รายการวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.
นมัสการประกาศภาคภาษาจีนที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *