ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนงค์ลักษณ์/คุณหลี่ชิงชิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณฉุงลี่หวา
คุณวลีพรรณ คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณขวัญเนตร/คุณวรรณนิสา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *