ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2013

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรรณี/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณฉุงลี่หวา
คุณวลีพรรณ คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณณิชา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณจำเริญ/คุณดิเรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *