รายการสัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2013 – นมัสการรวม (งดรวีวารศึกษา)

นมัสการรวมวันสิ้นปี เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *