ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2014

ผู้นำประชุม : คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจ้าวเจวียน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณฉุงลี่หวา
คุณจิงฉุงซือ คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณณิชา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณชลลดา
คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณรพีพรรณ/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *