รายการวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา
อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 11 (ห้องประชุมใหญ่)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *