ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอรวรรณ/คุณหวางจิ้ง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณฉุงลี่หวา
คุณจิงฉุงซือ คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *