ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2014

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณหวางจิ้ง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณทวี
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณณิชา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณฉุงลี่หวา คุณเฉินเสี่ยวหลิง
คุณหลี่หวาเจิน คุณหยางเหวินเฉวีย
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย
คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณวิทย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณจำเริญ/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *