รายการวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2014

นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา
นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 11 (ห้องประชุมใหญ่)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *