ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2014

วันอาทิตย์ที่13 กรกฎาคม 2014

ผู้นำประชุม :อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :อ.สันติ หลิว / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เล่นดนตรี :คุณจางเจียยุ่น
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณหยางเอินซิ่น/คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณเหอจื๋อหวาย คุณหลี่เหวินกวาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *