รายการวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2014

นมัสการรวม (งดรวีวารศึกษา) นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 11 มีแปลไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *