ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรีรัตน์/คุณพัทธมน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณชนมน/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *