รายการวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.
ประชุมคณะมัคนายก ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องประชุมเล็ก เวลา 12.15 น. (อ.นนท์ชัย อ.เหอจื้อผิง คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณจินตนาภรณ์ คุณจำเริญ คุณวิทย์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *