ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2014

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณจ้าวเจวียน
คุณซือติ้งเสิ้น คุณซือติ้งเม่า คุณปั่นหยุนเจียว
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณขวัญเนตร/คุณดิเรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *