สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014

สูจิบัตร 21 ธันวาคม 2014

國語部程序表二○一四年十二月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:21 ธันวาคม ค.ศ. 2014  เวลา :10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณดวงรัตน์/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ :คุณจ้าวเจวียน คุณซือติ้งเสิ้น คุณซือติ้งเม่า คุณปั่นหยุนเจียว
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณเปาชุนหลิง
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม :คุณพรพรรณา/คุณวรรณนิสานมัสการด้วยเพลงสั้น :ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ผู้เป็น
เชิญชวนนมัสการ : “อิสยาห์ 40:31”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “อิสยาห์ 9:6-7”  คุณดวงรัตน์/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
คณะนักร้องภาคภาษาจีน 來吧!鈴聲響
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเปาชุนหลิง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ในคืนวันหนึ่งยามเงียบสงัด”
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : We Seek the Tiny King
เทศนา : ความหมายของคริสตมาส “ลูกา 2:1-7” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอเชิญท่านผู้วางใจ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *