รายการวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2014

นมัสการรวมวันสิ้นปี (งดรวีวารศึกษา) เวลา 10.00 น. ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 11 ห้องประชุมใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *