ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2015

ผู้นำประชุม :คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณสุมล/คุณจ้าวเจวียน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณคังเหม่ยหลาน
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณเหอจื่อหวาย
คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณพรศิริ
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :คุณเทียนชัย
คุณจินตนาภรณ์ คุณจำเริญ คุณวิทย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *