รายการวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2015

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 11 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ – งดรวีวารศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *