ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2016

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณอานนท์ คุณอุไรพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *