หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้านและคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2018 คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่เริ่มจะมีการออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น เผื่อแผนการจัดการเลือกตั้งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ภายในปี 2019 เผื่อการทำงานของรัฐบาลที่จะโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการคอร์รับชั่น3.สถานการณ์ทางภาคใต้ มีการก่อสถานการณ์ก่อความไม่สงบในภาคใต้มากขึ้น มีการวางระเบิดที่ตู้ ATM ในรถมอเตอร์ไซต์ที่จอดในแหล่งชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดยะลาที่มีเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือน พ.ค.
4.คณะมัคนายก คณะธรรมกิจ กรรมการดำเนินงานไทย-จีน กรรมการมิชชั่นฯ ที่จะประสานงาน และทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันแผนงานของแผนกต่างๆ ในภาคภาษาไทยและภาคภาษาจีน ให้ดำเนินไปตามแผนงานปี 2018 ที่ได้วางไว้
5.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ เข้าชั้นเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
6.ค่ายคริสตจักรในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2018 ที่มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี อธิษฐานเผื่อ วิทยากรค่าย อ.ตู้กวางเย่า กรรมการค่าย การจัดเตรียมรายการต่างๆ การเดินทาง ความปลอดภัย รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คน ที่จะสามารถจัดเวลาไปค่ายร่วมกัน
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณสุวรรณ คุณแม่ของคุณพรทิพย์ คุณศิริชัย พี่น้องที่อยู่ในช่วงพักฟื้น คุณสุวิมล คุณแม่ของคุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณแม่ของคุณอุรัชนี พี่น้องที่ตั้งครรภ์ คุณวรีรัตน์ คุณวรทัย คุณณัฐินี คุณสิริพรรณ คุณหวูจิงฉือ และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *