หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีฯ และฟังคำเทศนา) และ “มีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปีนี้ คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.การช่วยเหลือโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมู่ป่าอะคาเดมีจำนวน 13 คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. ให้ทีมช่วยเหลือสามารถหาพบ และช่วยเหลือออกมาได้ เผื่อความหวังของครอบครัวในการค้นหา3.การบรรยายพิเศษ “พ่อแม่จะรับมืออย่างไรเมื่อลูก….” วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. เวลา 30-15.30 น. โดย อ.ชลอศักดิ์ ลักษณะวงศ์ศรี (ไทยแปลจีน) เพื่อช่วยให้พ่อแม่สามารถเข้าใจถึงความแตกต่างของลูกแต่ละคน เข้าใจและรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง การสอนเรื่องเพศในครอบครัวคริสเตียน
4.การบรรยายพิเศษ “หลักสูตรไครอส” วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. เวลา 30-15.30 น. โดย อ.นรินทร์ ศรีทันดร และทีมงาน เพื่อเปิดประตูคริสตจักรไทยสู่พันธกิจโลก พัฒนาคริสตจักรไทยให้มุ่งมั่นที่จะทำพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ให้สำเร็จในชั่วอายุของเรา
5.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คน ที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
6.ค่ายคริสตจักรที่จะมีขึ้น ในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2018 อธิษฐานเผื่อวิทยากรค่าย
อ.ตู้กวางเย่า กรรมการค่าย การจัดเตรียมรายการต่างๆ การเดินทาง ความปลอดภัย รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คน ที่จะสามารถจัดเวลาไปค่ายร่วมกัน
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณสุวรรณ คุณแม่ของคุณพรทิพย์ พี่น้องที่อยู่ในช่วงพักฟื้น คุณสุวิมล คุณแม่ของคุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณศิริชัย พี่น้องที่ตั้งครรภ์ คุณวรีรัตน์ คุณวรทัย คุณณัฐินี คุณสิริพรรณ และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *