หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2022

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ปี 2022 คริสตจักรต้องการหนุนใจสมาชิกให้มีชีวิตที่เข้มแข็งและกล้าหาญ และพร้อมจะเดินหน้าไปกับพระเจ้า ส่งเสริมให้มีการเติบโตฝ่ายวิญญาณ มีการสามัคคีธรรม และการประกาศ โดยมีคำขวัญสำหรับปี 2022 ว่า “เสริมสร้าง เพิ่มสัมพันธ์ นำวิญญาณ”
2.สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ที่การแพร่ระบาดของโควิดโอมิครอนมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการบริหารจัดการในเรื่องนี้ เพื่อควบคุมการระบาด การจัดหาเตียงที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยหนัก และการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 และ 43.สภาพเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพที่สูงมากขึ้น สินค้าต่างๆ ขึ้นราคา การจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต และการระมัดระวังดูแลตนเองเพื่อจะไม่กลายเป็นผู้ป่วยทางจิต หรือทำร้ายตัวเอง รวมทั้งขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญา และดูแลเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
4.สงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครน มีจำนวนคนที่เสียชีวิต และบาดเจ็บ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลก และประเทศต่างๆ ขอพระเจ้าทรงเมตตาไม่ให้สงครามบานปลายไปมากกว่านี้ และขอทรงประทานทางออกที่ดีที่สุดด้วยการเจราและสันติวิธี
5.สถานการณ์น้ำท่วม 7 จังหวัด ในภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา และตรัง อธิษฐานเผื่อการช่วยเหลือจากหน่วยราชการท้องถิ่นที่จะเข้าไปถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในเวลานี้
6.การนมัสการ online ผ่านช่องทาง YouTube: GBCBKK Official และกลุ่มสามัคคีธรรมต่างๆ online และ Facebook ทั้งในภาคภาษาไทยและจีน อธิษฐานเผื่อทีมงานสำหรับการถ่ายทอด และสมาชิกทุกๆ คน ในการนมัสการ และการเข้ากลุ่มสามัคคีธรรม
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณทวี คุณสุรีรัตน์ คุณเหอจื่อหวาย คุณเยี่ยเหวยซาน คุณแม่ของคุณพิชิต คุณพ่อ คุณแม่ และคุณอาของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *