เตรียมความพร้อมเพิ่มความรู้ด้วยภาษาจีน

คริสตจักรจะเปิดสอนภาษาจีน 3 ชั้นเรียน ดังนี้

  • ระดับต้น เทอม 2 ทุกวันเสาร์ 10.00-12.00 น. (วันที่ 4 ก.พ. 2012 – 28 เม.ย. 2012) 12 ครั้ง
  • ระดับต้น เทอม 4 ทุกวันเสาร์ 14.00-16.00 น. (วันที่ 4 ก.พ. 2012 – 28 เม.ย. 2012) 12 ครั้ง
  • ระดับต้น เทอม 6 ทุกวันอาทิตย์ 14.00-16.00 น. (วันที่ 5 ก.พ. 2012 – 29 เม.ย. 2012) 12 ครั้ง

ค่าลงทะเบียน 400.- บาทต่อเทอม ไม่รวมหนังสือ

ผู้ที่สนใจขอเชิญทดลองเรียนได้ ก่อนจะลงทะเบียนเรียน และขอให้เชิญชวนเพื่อนๆ ของท่านมาร่วมเรียนด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *