หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2012

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. สมาชิกทุกๆ คนที่จะเติบโตในความเชื่อ ติดสนิทกับพระเจ้า รักษาชีวิตแห่งการเฝ้าเดี่ยว อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ดำเนินชีวิตที่เป็นเกลือและแสงสว่างในสังคม มีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันในทางของพระเจ้า เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของคริสตจักรปี 2012 คือ “ใจเหมือนพระเยซูคริสต์” ความรอด ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการเตรียมการด้านต่างๆ ทั้งเรื่อง การติดต่อทางราชการ การออกแบบ การจัดหาสถานที่นมัสการชั่วคราวในช่วงที่มีการก่อสร้าง และการติดต่อกับบริษัทที่จะเข้ามาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
  3. เงินถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตามงบประมาณก่อสร้าง 63 ล้านบาท ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับคณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา   และคุณสุขุม) ในการดูแล จัดการเรื่องกองทุน และการติดต่อประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย
  4. ชั้นสอนภาษาจีนในวันเสาร์ 10.00-12.00 น. 14.00-16.00 น. และวันอาทิตย์ 14.00-16.00 น. ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 19 คน (ไม่เป็นคริสเตียน 14 คน) อธิษฐานเผื่ออาจารย์ผู้สอนคือ คุณกรรณิกา
    คุณจ้าวเสี้ยวฉือ และเผื่อนักเรียนที่จะได้ฟังข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ผ่านชั้นเรียนภาษาจีนนี้
  5. งานฟื้นฟู “ใจเหมือนพระเยซูคริสต์” ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2012 โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน (ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรเมืองไทย) ขอพระเจ้าทรงนำการฟื้นฟูมาสู่คริสตจักรพระคุณ และสมาชิกทุกคน ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์
  6. สุขภาพของ อ.เหอหย่งจ้าย ที่ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบี ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เนื่องจากมีไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย
  7. สุขภาพของผู้อาวุโส และพี่น้องที่เจ็บป่วย คุณธีระ คุณสุรีรัตน์ คุณสุมาลี คุณโจวเซินเม่า และคุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *