วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ ปฐมกาล 25:27-28; 27:1-46 “ลำเอียง & หลอกลวง”

ครอบครัวเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งแรกของลูกทุกๆ คน โดยมีพ่อแม่เป็นเสมือนคุณครูที่คอยสอนเรื่องราวต่างๆ ให้กับลูก โดยลูกๆ ทุกคนจะเรียนรู้จากพฤติกรรมของพ่อแม่ และซึมซับด้วยการลอกเลียนแบบ ก่อนที่จะปรับให้เหมาะสมกับตัวเองในที่สุด

Q1  นางเรเบคาห์ และอิสอัคได้แสดงให้ลูกๆ คือเอซาว และยาโคบ รับรู้อย่างชัดเจนว่า ใครคือคนที่ทั้งคู่โปรดปราน โดยที่ไม่คาดคิดว่า สิ่งที่ตนกระทำจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพี่น้องอย่างรุนแรง (เอซาวหาหนทางฆ่ายาโคบ) ถ้าคุณเป็นเรเบคาห์หรืออิสอัค คุณจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร?
Q2  ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็นเรื่องของความจริงใจ ความไว้วางใจ ความรัก ความยุติธรรม ความสัตย์ซื่อ ไม่ใช่เรื่องของการแข่งขัน การเห็นแก่ตัว การลำเอียง การโกหกหลอกลวง และผลประโยชน์ คุณจะใช้บทเรียนของนางเรเบคาห์และยาโคบมาสร้างครอบครัวของคุณให้เข้มแข็งอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *