หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2012

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการหาสถานที่สำหรับสำนักงาน โกดังเก็บของ และสถานที่นมัสการชั่วคราว โดยเฉพาะการทำเอกสารเพื่อยืนขออนุญาตก่อสร้างต่อทางราชการ และขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมบริษัทผู้รับเหมาที่เหมาะสม
  2. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ในการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ และการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับงบประมาณ 63 ล้านบาท
  3. การจัดงานวันรวีวารศึกษา 1 กรกฎาคม 2012 การเทศนา รายการต่างๆ ที่จะหนุนใจให้สมาชิกทุกๆ คนเติบโตในความเชื่อ ติดสนิทกับพระเจ้า รักพระวจนะของพระเจ้า
  4. ชั้นสอนภาษาจีนในวันเสาร์ 10.00-12.00 น. / 14.00-16.00 น. และวันอาทิตย์ 14.00-16.00 น. ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 15 คน ไม่เป็นคริสเตียน 10 คน อธิษฐานเผื่ออาจารย์ผู้สอนคือ คุณกรรณิกา คุณจ้าวเสี้ยวฉือ และเผื่อนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่จะได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ผ่านทางชั้นเรียนภาษาจีนนี้
  5. ค่ายคริสตจักรในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2012 ที่มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี ขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับคณะกรรมการในการจัดรายการต่างๆ เผื่อการเงินที่จะมีเพียงพอ เผื่อวิทยากรของค่าย คือ อ.โจเชฟ เจิน และเผื่อสมาชิกทุกคนจะจัดเวลาไปร่วมค่ายได้
  6. ขอพระเจ้าทรงโปรดปลอบประโลมทุกคนในครอบครัว สำหรับการจากไปอยู่กับพระเจ้าของคุณสุมาลี (เฉินกาน) อธิษฐานเผื่อการจัดการงานไว้อาลัย และพิธีฝังอัฐิที่สุสาน
  7. เผื่อสมาชิกที่เจ็บป่วย และผู้อาวุโส คุณสุวรรณา (เจ็บหลัง) คุณสุวรรณา (เข่าบวม) คุณดวงรัตน์ (เจ็บหลัง) คุณทวี คุณธีระ คุณสุรีรัตน์ คุณสตีเฟ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *