วันอังคารที่ 19 มิถุนายน เอสรา 4:1-5, 23-24 “ปัญหา…”

การก่อสร้างพระวิหารไม่ได้ดำเนินไปแบบรวดเดียวจบ แต่มีเหตุที่ต้องให้สะดุดและหยุดงานเป็นระยะๆ ตลอดรัชกาลของกษัตริย์ไซรัส กษัตริย์ดาริอัส กษัตริย์อาหสุเอรัส รวมถึงอารทาเซอร์ซีส (ในช่วงต้นรัชกาล) พระธรรมเอสรา 4:6-22 เหมือนกับการสรุปเนื้อหาการต่อต้านทั้งหมดในเวลานั้นภายใต้กษัตริย์ทั้ง 4 พระองค์ ก่อนที่จะกลับมาสู่กษัตริย์ดาริอัสในบทที่ 5

Q1 อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เศรุบบาเบล และผู้นำคนอื่นๆ ตอบปฏิเสธการเข้ามาช่วยเหลือของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม (ข้อ 1) อย่างสิ้นเชิง จนกลายเป็นปัญหาทำให้การก่อสร้างไม่สำเร็จ? (อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 17:24-34 ประกอบ)
Q2 การเริ่มต้นอย่างถูกต้องกับพระเจ้า ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า จะไม่มีปัญหา แต่เป็นหลักประกันว่า เรามีหลักในการแก้ปัญหา นั่นคือ การยึดสิ่งที่ถูกต้องต่อพระเจ้า อธิษฐานขอพระเจ้าเสริมกำลังคุณในการดำเนินชีวิตในสังคมวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *