หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2012

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรได้บริษัทรับเหมาที่จะเข้ามาก่อสร้างแล้ว และอยู่ในงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ โปรดอธิษฐานเผื่อการขอใบอนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งการออกแบบรายละเอียดห้องประชุมนมัสการ และการตกแต่งภายใน
  2. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายที่มีเข้าแล้ว 42 ล้านบาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับงบประมาณ 60 ล้านบาท
  3. อธิษฐานเผื่อสำหรับการเตรียมตัวในการย้ายสำนักงาน และการย้ายสถานที่นมัสการชั่วคราว ระหว่างที่มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ รวมทั้งการจัดเก็บสิ่งของที่จะสามารถจัดเก็บของได้ทันเวลา โดยคาดว่าจะเริ่มขนย้ายภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ และจะเริ่มนมัสการในสถานที่ใหม่ต้นเดือนมกราคม 2013
  4. การจัดงานคริสตมาส โดยภาคภาษาจีนจะจัดในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม และภาคภาษาไทยจะจัดในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม โปรดอธิษฐานเผื่อรายการต่างๆ วิทยากร และการเชิญเพื่อนๆ มาร่วมงาน
  5. สมาชิกทุกคนที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำหรับปี 2013 ที่จะมาถึง ซึ่งจะเป็นปีที่มีหลายอย่างเปลี่ยนแปลง ขอให้เราทุกคนมีความคิดอย่างเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ขอให้เราทุกๆ คน จะหนุนจิตและชูใจกันด้วยความรัก ด้วยคำพูด ด้วยการกระทำ และด้วยคำอธิษฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *