หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2013

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. เป้าหมายของคริสตจักรในปี 2013 “รักและรับใช้” จะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของสมาชิกทุกๆ คน ผ่านการนมัสการ การสามัคคีธรรม การเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การประกาศ และการมีส่วนร่วมในงานรับใช้ต่างๆ ในคริสตจักร
  2. อธิษฐานเผื่อการสรรหามัคนายกสำหรับปี 2013 – 2016 ซึ่งปีนี้อนุกรรมการสรรหามัคนายก ได้สรรหามัคนายก โดยได้ทาบทามสมาชิก 2 ท่าน (1 ท่านจากภาคภาษาจีน และ 1 ท่านจากภาคภาษาไทย) ซึ่งจะมีการลงมติจากสมาชิกภายในวันที่ 14 มีนาคม
  3. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) โปรดอธิษฐานเผื่อการขอใบอนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งการออกแบบรายละเอียดห้องประชุมนมัสการ และการตกแต่งภายในในส่วนต่างๆ ที่จะออกมาอย่างสวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน
  4. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายที่มีเข้ามาแล้ว 43,685,541.26 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับงบประมาณ 60 ล้านบาท
  5. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเก็บและขนย้ายของจากสุขุมวิท 19 ไปเก็บที่โกดังถนนจันทน์ ที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย
  6. อธิษฐานเผื่อการรื้อถอนอาคาร รวมถึงการนมัสการสำหรับการรื้อถอนเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารในวันที่ 17 มีนาคม 2013
  7. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปรับตัวของสมาชิก ในเรื่องเวลาและการเดินทางที่เป็นไปด้วยดี อธิษฐานเผื่อการย้ายสถานที่ชั่วคราวไปนมัสการที่คริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิทซอย 2 ในวันที่ 17, 24, 31 มีนาคม และ 7 เมษายน 2013
  8. การสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 11 พฤษภาคม) อธิษฐานเผื่อครูผู้สอนคุณกรรณิกา และนักเรียน 12 คน
  9. อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วย – คุณวีระชัย (กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว-การทำกายภาพบำบัด) เซียวมามา และเปามามา (กระดูกหัก) คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา (การทำเคมีบำบัด) และสุขภาพของผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *