สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2013

สูจิบัตร 3 มีนาคม 2013

國語部程序表 二○一三年三月三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 3 มีนาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณสมสิริ
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณเฉินเฉาจิ้ง
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม : คุณสุมล/คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณทวีนมัสการด้วยเพลงสั้น : ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า ได้ยินเสียงของพระเจ้า จงเข้มแข็ง
ใคร่ครวญพระวจนะ : “เอเฟซัส 5:21”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “เอเฟซัส 5:15-21” คุณน้ำทิพย์/คุณสมสิริ
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Be Thou My Vision”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณทวี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ :     “ในเวลาของพระคริสต์”
เทศนา : “รักและรับใช้” (สดุดี 50) อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เชื่อและฟังคำ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณหลี่ชิวลี่
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *